Zimný štadión Stará Ľubovňa

Zimný štadión Stará Ľubovňa

Číslo zákazky
9586
Adresa stavby
Stará Ľubovňa
PSČ
064 01 Stará Ľubovňa
Plocha

2240 m2 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM konštrukcia
Skladba strešného plášťa
Skladaný strešný plášť
Skladba stenového plášťa
PUR panely hr. 120mm, panely z minerálnej vlny hr. 180mm
KEN - EX, spol. s r.o.
Zimný štadión Stará Ľubovňa
Prebieha

Priebeh výstavby

Prípravné práce
Prípravné práce
Prípravné práce
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž trapézového plechu
Murovanie atiky