Sklad a prevádzková budova Q-99

Sklad a prevádzková budova Q-99

Číslo zákazky
2388
Adresa stavby
BRATISLAVA − ČUNOVO
PSČ
851 10 Bratislava - Čunovo
Plocha

1990 m2

Typ nosnej konštrukcie
PEM konštrukcia
Skladba strešného plášťa
Skladaný strešný plášť
Skladba stenového plášťa
PUR panely hr. 100mm
Q-99, s.r.o.
Sklad a prevádzková budova
Odovzdaná

Priebeh výstavby

Zakladanie stavby
Betonáž základových konštrukcií
Montáž oceľovej konštrukcie
Montáž prebieha ďalej
Pokračovanie montáže oceľovej konštrukcie
Pokračovanie montáže oceľovej konštrukcie
Montáž trapézového plechu a svetlíkov
Fóliová strecha
Montáž medzipodesty
Prípravné práce pre montáž stenových panelov
Montáž stenových panelov
Osadenie okien
Finalizácia stavby
Finalizácia stavby